raumplus

Polityka prywatności

Wersja z dnia 12 października 2017

Spółka raumplus GmbH docenia zaufanie, jakim nas darzysz. Dane osobowe naszych gości i klientów są dla nas istotną kwestią. Z tego względu raumplus GmbH nadzwyczaj uważa przy posługiwaniu się nimi. Gromadzimy, zapisujemy i używamy Twoich danych wyłącznie w ramach przepisów Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) i Ustawy o Telemediach (TMG).

W niniejszym oświadczeniu pragniemy poinformować Cię o tym, jakiego rodzaju dane przetwarzamy i dla jakich celów, oraz jakie Ci przysługują w związku z tym prawa.

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i identyfikacja usługodawcy
(1) Poniżej pragniemy Cię poinformować o gromadzeniu danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej. Dane osobowe stanowią wszystkie dane dotyczące osobiście Ciebie, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres elektroniczny (email), zachowania użytkownika.

(2) Usługodawcą w rozumieniu § 13 Ustawy o Telemediach (TMG) i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu § 3 ust. 7 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) jest raumplus GmbH z siedzibą w 28199 Brema, Dortmunder Straße 35, Republika Federalna Niemiec (patrz Informacja Prawna w związku z tym)

2. Prawa do informacji i cofnięcia zgody
(1) Masz prawo zwrócić się do nas w każdej chwili o informacje o dotyczących Ciebie danych zapisanych przez nas, jak również o pochodzeniu, odbiorcach lub kategoriach osób, którym dane te są przekazywane, oraz celu, w jakim je zapisujemy.

(2) Jeżeli wyraziłeś zgodę na używanie Twoich danych, możesz w każdej chwili ją cofnąć.

(3) Wszystkie prośby i zapytania o informacje lub zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres info@raumplus.de lub adres pocztowy podany w pkt. 1(2).

3. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy najnowsze rozwiązania techniczne, gwarantujące bezpieczeństwo danych, w szczególności ochronę Twoich danych osobowych przed zagrożeniami związanymi z ich przekazywaniem w przypadku przejęcia ich przez osoby trzecie. Rozwiązania te uwzględniają aktualny stan techniki.

4. Gromadzenie danych osobowych podczas użytkowania dla celów informacyjnych
(1) Podczas czysto informacyjnego użytkowania strony internetowej, tj. nawet jeżeli nie zwróciłeś się o jej użytkowanie, zarejestrowałeś się lub przekazałeś nam jakiekolwiek informacje, nie gromadzimy żadnych danych osobowych, poza danymi przekazywanymi nam przez Twoją przeglądarkę, umożliwiającymi Ci odwiedzanie tej strony.

Dane te to:
- adres IP
- dzień i godzina zapytania
- różnica między Twoją strefą czasową i czasem uniwersalnym (GMT)
- treść prośby (konkretna strona)
- przeglądarka
- system operacyjny i interface
- język i wersja przeglądarki

Dane te gromadzimy jednakże tylko wówczas, gdy zezwoliłeś na to swojej przeglądarce. Możesz to uniemożliwić, klikając w jej ustawieniach na „Nie śledź”.

5. Wykorzystywanie ciasteczek
(1) Podczas używania przez Ciebie strony internetowej będziemy zapisywać ciasteczka na Twoim komputerze. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku i przypisane do używanej przeglądarki, za pomocą których przepływają pewne informacje. Ciasteczka nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer. Używa się ich do uczynienia treści internetowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika i skuteczniejszymi.

Stosujemy ciasteczka, aby móc Cię zidentyfikować przy kolejnych wizytach w przypadku gdy masz u nas konto. Inaczej musiałbyś się od nowa logować przy każdych odwiedzinach naszej strony.

a) Ta strona internetowa korzysta z ciasteczek w następującym zakresie:
- ciasteczka trwałe (z ograniczeniem czasowym)

b) Ciasteczka trwałe są automatycznie usuwane po ustalonym okresie czasu. Moż się on różnić w zależności od ciasteczka. Można je w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

(2) Informacje te przechowywane są oddzielnie od wszelkich innych przekazanych ewentualnie danych. W szczególności dane ciasteczek nie są połączone z żadnymi Twoimi kolejnymi danymi.

6. Korzystanie z funkcji naszej strony internetowej
(1) Poza czysto informacyjnym korzystaniem z naszej strony oferujemy różne usługi, z których możesz korzystać, jeżeli jesteś nimi zainteresowany. W tym celu powinieneś zazwyczaj przekazać kolejne dane osobowe, które są nam potrzebne do udostępnienia danej usługi. Jeżeli któraś z tych dodatkowych informacji jest dobrowolna, jest ona odpowiednio zaznaczona.

(2) Przy kontaktowaniu się z usługodawcą emailem lub poprzez formularz kontaktowy zapisujemy  Twój adres email oraz – o ile przekazałeś nam wcześniej te dane – Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, żeby móc odpowiedzieć na zadawane pytania. W przypadku zamówienia katalogu potrzebny nam też będzie Twój adres pocztowy.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim
(1) Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres itp) za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. prośby o kontakt), wykorzystamy te dane tylko do odpowiedzi na Twoje pytanie i przesłania Ci naszych broszur i informacji o produkcie. W tym celu przekażemy Twoje dane naszym kontrahentom. Nie będą one w żadnym wypadku przekazywane innym osobom trzecim, w szczególności handlującym listami adresowymi.

(2) Przetwarzanie danych zlecamy częściowo starannie dobranym usługodawcom spoza firmy na podstawie pisemnych zleceń. Zobowiązani są oni stosować się do naszych dyspozycji i są przez nas regularnie kontrolowani. Usługodawcom tym nie wolno przekazywać otrzymanych danych osobom trzecim.

8. Stosowanie aplikacji Piwik
(1) Ta storna internetowa wykorzystuje aplikację Piwik do analizy treści internetowych w celu oceny dostępu do niej użytkowników.

(2) Dla celów tej oceny na naszym komputerze zapisywane są ciasteczka (patrz pkt. 4 wyżej). Zapisane w ten sposób informacje przechowywane są wyłącznie na serwerze usługodawcy w Niemczech. Jeżeli uniemożliwisz zapisywanie ciasteczek, zwracamy uwagę, że nie będziesz mógł użytkować tej strony internetowej w pełnym zakresie. Można uniemożliwić zapisywanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki lub odznaczenie opcji, aktywując w ten sposób wtyczkę blokującą:(3) Ta strona internetowa używa Piwik z rozszerzeniem „AnonymizeIP”, wskutek czego adresy IP są przetwarzane w formie skróconej. Dzięki temu można wykluczyć bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. Adres IP przekazywany przez Piwik z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z żadnymi innymi gromadzonymi przez nas danymi.

(4) Piwik jest aplikacją o jawnym kodzie źródłowym. Informacje o usługodawcy spoza firmy dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem http://piwik.org/privacy/policy.