raumplus

Polityka prywatności

Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z niemieckim ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Celem niniejszego oświadczenia jest udzielenie informacji o rodzaju przetwarzanych danych, celach w jakich są one przetwarzane oraz prawach użytkowników.

1. Gromadzenie i przetwarzanie zanonimizowanych danych na niniejszej stronie internetowej

Nasz serwer automatycznie gromadzi dane pliku dziennika i zapisuje je w wewnętrznym pliku protokołu, który następnie przesyłany jest do nas przez przeglądarkę użytkownika. Gromadzone są następujące dane:

    Rodzaj i wersja używanej przeglądarki,
    Rodzaj i wersja używanego systemu operacyjnego,
    Adres URL strony, za pośrednictwem której użytkownik trafił na naszą stronę,
    Wyszukiwana fraza użyta do znalezienia naszej strony,
    Data i czas wyświetlenia naszej strony,
    Nazwy odwiedzonych podstron.

Dane te są gromadzone i przetwarzane w formie zanonimizowanej. Innymi słowy przypisanie ich do konkretnej osoby nie jest możliwe. Dane te są gromadzone i przetwarzane w celach statystycznych i związanych z systemem.

Adres IP użytkownika nie jest zapisywany.

2. Gromadzenie i przetwarzanie pseudonimizowanych danych na niniejszej stronie internetowej

Po zarejestrowaniu się na naszej stronie wspomniane wyżej dane, podane po wyświetleniu naszej strony, są gromadzone i zapisywane w formie pseudonimizowanej. Innymi słowy dane te wiązane są jedynie z wewnętrznymi odniesieniami, nigdy z imieniem czy jakimikolwiek cechami umożliwiającymi identyfikację danej osoby. Dane nie są przypisywane do użytkownika. Dane są gromadzone i przetwarzane w pseudonimizowanej formie w celu uproszczenia procesu tworzenia profili użytkownika, co umożliwia dostosowanie naszej oferty i reklam do potrzeb użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na kompilację swojego profilu, możliwe jest zgłoszenie przez niego stosownego sprzeciwu. Więcej informacji na temat korzystania z prawa sprzeciwu zamieszczono w punkcie menu Prawo do sprzeciwu i rezygnacji.

3. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Dzięki tworzeniu plików cookie nasz serwer jest w stanie rozpoznać przeglądarkę użytkownika, osobiste ustawienia na naszych stronach i w stosownych przypadkach części danych dostępowych w zaszyfrowanej formie. Umożliwia to łatwiejsze korzystanie z naszych stron oraz automatyczne logowanie.

Ustawienia przeglądarki umożliwiają odrzucanie, usuwanie i blokowanie plików cookies na komputerze użytkownika lub wyświetlenie zapytania o zgodę użytkownika na zapisanie pliku cookie.

Wszystkie zapisywane przez nas pliki cookies są usuwane z komputera użytkownika po zakończeniu każdej sesji.

4. Wykorzystanie adresu e-mail użytkownika

Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany podczas przetwarzania zapytań przesyłanych za pośrednictwem naszej strony i do stosownego kontaktu z użytkownikiem.

Adres ten jest wykorzystywany wyłącznie w celu rozsyłania naszego biuletynu lub innych ofert, którymi użytkownik może być zainteresowany, jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę i zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu i wiadomości firmowych.  Więcej informacji na temat korzystania z prawa sprzeciwu zamieszczono w punkcie menu Prawo do sprzeciwu i rezygnacji.

5. Wykorzystanie danych osobowych

O ile dane personalne użytkownika (imię, nazwisko, adres itp.) zostały podane za pośrednictwem naszej strony (np. w formularzu kontaktowym), są one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danego zapytania oraz przesłania broszur i informacji o produktach. W stosownych przypadkach dopuszcza się przekazanie danych użytkownika do naszego specjalistycznego partnera handlowego. W żadnym przypadku dane użytkownika nie są przekazywane innym stronom trzecim, zwłaszcza komercyjnym pośrednikom sprzedaży adresów.

6. Prawo do informacji, powiadamiania, blokowania i usuwania danych

Na żądanie w dowolnym momencie i nieodpłatnie udostępniamy użytkownikowi informacje dotyczące posiadanych na jego temat danych, ich źródła, odbiorców i powodów ich przechowywania. Informacje takie można uzyskać, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.

Po spełnieniu koniecznych wymogów prawnych użytkownik zyskuje prawo do przekazywania, blokowania lub usuwania tych danych. W sprawach dotyczących tych kwestii prosimy o kontakt pod podanym niżej adresem.

7. Prawo do sprzeciwu i rezygnacji

Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu jego danych do kompilowania profili użytkowania oraz do wycofania wszelkich złożonych przez siebie oświadczeń i zgód. W takich przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach. Nieformalny sprzeciw lub rezygnację można złożyć drogą pocztową, telefoniczną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podawania przyczyny.

Drogą pocztową:
raumplus GmbH
Dortmunder Strasse 35
D-28199 Bremen
Niemcy
Telefonicznie: +49 (0) 421 / 579 50 0
Faksem: +49 (0) 421 / 579 50 11
Pocztą elektroniczną: info@raumplus.de

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail do dystrybucji naszego biuletynu i ofert jest równoznaczna ze złożeniem przedstawionego poniżej oświadczenia o wyrażeniu zgody. Oświadczenie to zostanie udokumentowane.

Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących ofert raumplus oraz na subskrypcję biuletynu i związanego z nimi użycia mojego adresu e-mail w tym celu. Zastrzegam sobie prawo do wycofania mojej zgody w dowolnym momencie oraz, niezależnie od tego, prawo do zakończenia subskrypcji biuletynu oraz ofert przesyłanych pocztą elektroniczną, klikając łącze zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail.